MARKUS LÜPERTZ

1941           Reichenberg, Czech Republic

1956-61    Werkkunstschule Krefeld, Germany

                  Kunstakademie   Düsseldorf, Germany

1986 -        Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf, Germany / Professor
 

Works and live in Germany.

.